РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ В СУЧАСНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Автор(и)

  • Світлана САЯПІНА
  • Інеса КРИВОШАПКО

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.6(98)2019.197439

Ключові слова:

модель виховної системи, виховний простір, виховний процес, заклади вищої освіти.

Анотація

У статті підкреслено, що виховний процес є ядром педагогічної діяльності будь-якого освітнього закладу й розглядається як цілісна динамічна система, системоутворювальним чинником якої є мета розвитку особистості, що реалізується в суб’єкт-суб’єктній взаємодії.
Визначено, що ефективність реалізації розробленої моделі виховної системи залежить від кількох умов: реалізація відбувається за частинами, і ці частини повинні постійно співвідноситися з цілісним спільним баченням системи; забезпечення педагогам та вихованцям суб’єктної позиції в цьому процесі; урахування і максимальне використання зовнішніх і внутрішніх чинників. Акцентовано на тому, що виховна система педагогічного університету – соціальна, штучна, динамічна, самокерована, цілеспрямована, діяльнісна, ціннісно зорієнтована, цілісна, відкрита, складна та ймовірнісна.
До моделі виховної системи педагогічного ЗВО входять найбільш істотні внутрішні чинники (вони ж компоненти виховної системи) за ступенем їхнього впливу на студента як центрального компонента системи. Зовнішніми соціалізувальними чинниками для студента залишаються всі наявні мікро-, мезо-, макро-, мегачинники. Доведено, що їхній уплив може бути скориговано лише за умови ефективного функціювання виховної системи ЗВО, її адаптованості до зовнішнього оточення й, зокрема, до системи вищої освіти загалом. Причому, по мірі розвитку самої виховної системи ЗВО, що є компонентом і чинником ширшої системи вищої освіти, існує ймовірність упливу меншої системи на велику.

Посилання

Бєлова Л. О. Проблеми та завдання розвитку виховної системи ВНЗ. Мультиверсум. Філософський альманах. Київ, 2005. № 46. С. 34–41.

Бондаренко З. П. Особливості виховної роботи зі студентами. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. пр. Кам’янець-Подільський, 2010. Вип. 14, кн. 2. С. 448.

Волкова Н. П. Організаційні форми виховної роботи: позакласна виховна робота; колективні творчі справи; колективне планування виховної роботи; позашкільні заклади в системі освіти і виховання. Педагогіка : посібник. Київ, 2001. С. 165–180.

Деякі питання організації виховної роботи: лист МОН молодьспорту України № 1/9-595 від 23.08.12. Директор школи. 2012. № 22. С. 44.

Дурманенко О. Л. Виховна робота в університеті як чинник становлення особистості майбутнього фахівця. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк, 2012. № 8. С. 59–62.

Попадич О. О. Теоретичні основи виховної роботи з майбутніми педагогами вищої школи у вищому навчальному закладі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2017. Вип. 2. С. 206–209.

Соколова І. В. Характеристика системи виховної роботи у сучасному вищому закладі освіти. Сучасна вища школа: психолого-педагогічний аспект: монографія / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. Київ, 1999. С. 299–331.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті