АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР МЕДІАТЕКСТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО ЗМІСТУ У ВИХОВАННІ ЦІЛІСНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

  • Тетяна Мішеніна
  • Ксенія Качайло

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.2(104)2023.292318

Анотація

Публікація присвячена розкриттю аксіологічних дескрипторів медіатекстів у порівнянні з художніми як творами мистецтва; розробленню контенту медіатексту громадянського змісту із використанням художніх образів (мовно-літературних, музично-художніх, малюнкових, художньо-кінематографічних) задля трансляції емоційно-когнітивного досвіду у відтворенні на вербальному рівні понять про громадянські цінності.

Медіатекст є малим жанром, відповідно зміст передбачає застосування прийомів компресії інформації, що досягається шляхом добору прецедентних (упізнаваних) образів, які мають історико-культурну значущість. З огляду на те, що письменство відтворює в естетичних параметрах стандарт судження, сприймання позитивного образу-персоналії як зразок для наслідування і стратегію вироблення відповідних якостей.

У вихованні цілісності особистості визначальну роль відіграють цінності, тому звернено увагу на усвідомлення понять в аспекті патріотичного виховання. У медіатексті відбувається інтермедійне перекодування літературного твору через використання фольклорної основи, актуалізації історико-культурної інформації, апеляцію до історичних подій. Значущих для подальшого розвою культури нації, державотворення.

За основу в доборі контенту медіатектів громадянського спрямування узято творчість Олександра Довженка (кіноповість «Україна в огні», оповідання «На колючому дроті», «Відступник»), провадиться протиставлення художніх образів патріота і відступника (зрадника).

Розглянуто виховний потенціал кінематографічних художніх образів на прикладі екранізації історичних творів, а також сучасних художніх фільмів, заснованих на реальних подіях «Позивний «Бандерас», «Кіборги».

Проаналізовано полікодовість малюкової інтерпретації текстів громадянського спрямування (на прикладі малюнкової міфологізації Анатолія Базилевича «Енеїда», Іван Котляревський).

Простежено розвиток музично-фольклорних художніх образів (на прикладі народної пісні «Гей, пливе кача…»).

Здійснено аналіз алюзійних застосувань у виступах громадських діячів та очільників.

Надано коментар щодо рекомендації використання контенту громадянського спрямування для здобувачів освіти.

Посилання

Ракітянська Л. М. (2019) Емоційний інтелект – освітня новація ХХІ століття. Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ : зб. тез Міжнар. наук.-прак. конф. 16–17 листопада 2019 р. м. Київ. Національна академія педагогічних наук України. Київ : Педагогічна думка, 2019. С. 155–160.

Словник української мови : в 11 томах. URL: http://sum.in.ua/s/patriot

Довженко О. П. Україна в огнi. Кiноповiсть. Щоденник / упоряд. i автор передм. О. М. Пiдсуха; ред.Я. В. Гончарук. Київ: Рад. письм., 1990. 416 с.

Довженко О.П. Зачарована Десна. Оповідання. Щоденник (1941–1956) / упоряд. Ю. Солнцева. Київ : Дніпро, 1984. Т.2. 503 с.

Підкуймуха Л.М. Мовнолістичні особливості фільму «Кіборги» А. Сеітаблаєва: Стаття. Електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська академія». Київ. 2019. C. 9–16.

Мацько Л. І., Мацько О. М. Риторика : навч. посіб. Київ : Вища школа, 2003. 311 с.

Довженко О.П. Зачарована Десна. Оповідання. Щоденник (1941–1956) / упоряд. Ю. Солнцева. Київ : Дніпро, 1984. Т.2. 503 с.

Інтертекстуальність та інтермедіальність: в просторі української мови, літератури та культури : монографія ; гол. ред. Алла Архангельська / А. Загнітко, Г. Сюта, С. Єрмоленко та ін. Olomouc : Univerzita Palackeho, 2018. 307 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-03