ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ОРФОГРАФІЧНОЇ ПИЛЬНОСТІ У ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Світлана Помирча
  • Вікторія Івашкіна

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.2(104)2023.292315

Анотація

У статті наголошено, що одним із найскладніших, найбільш значущих і надзвичайно важливих завдань закладу загальної середньої освіти залишається опанування учнівською молоддю писемним мовленням, зокрема орфографічною пильністю, орфографічними нормами письма, тому що грамотне письмо є показником їхньої мовної культури та освіченості. Зазначено, що сформована та розвинена орфографічна пильність – здатність знаходити в словах, призначених для запису, орфограми, а також визначати їхні типи, а її відсутність або недостатня сформованість є однією з головних причин помилок в орфографії, яких припускаються школярі. Зауважено, що для розвитку орфографічної пильності потрібно виробити в учнів загальнолінгвістичні вміння (визначати наголошені-ненаголошені склади, розрізняти глухі та дзвінкі приголосні, розбирати слова за будовою, розрізняти частини мови, члени речення тощо), навички зіставляти факти літературної та деформованої мови; сформувати знання характерних ознак орфограм тощо. Звернуто увагу, що ґрунтовне вивчення наукового доробку вітчизняних науковців і попередні результати проведеного дослідження дозволили висунути припущення, що ефективність формування орфографічної пильності у здобувачів початкової освіти буде досягнута за таких педагогічних умов: засвоєння дітьми правил орфографії, використання диференційованих вправ щодо розвитку «мовного чуття», робота над навичками орфографічно грамотного письма, зі співвіднесенням звукових одиниць мови та графічних одиниць. Констатовано, що для формування орфографічної пильності у здобувачів початкової освіти необхідна постійна планомірна робота, а щоб досягти результатів у формуванні міцних навичок безпомилкового письма, варто навчати дітей насамперед чути звуки, визначати їхню кількість у складах, потім у словах, навчати розрізняти голосні та приголосні, наголошені та ненаголошені.

Посилання

Бартєнєва, Л. (2015). Формування передумов грамотного письма у старших дошкільників з порушенням мовленнєвого розвитку. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови, 4 (1), 6–13.

Берладин, О. (2014). Актуалізація підготовки майбутнього вчителя до навчання каліграфічного письма молодших школярів на уроках української та англійської мов. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки, 14 (239), 142–146.

Білавич, Г., Cавчин, М. (2017). Особливості використання ігор на уроках української мови та літературного читання в початковій школі. Суспільні дослідження у 21 сторіччі: матер. IV міжнар. наук.-практ. конф. (Краматорськ, 25 березня, 2017 р.). Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД». 165–167.

Герич, Х. (2014). Збагачення лексичного запасу молодших школярів на уроках української мови засобами дидактичних ігор. Зб. наук. праць Львівського національного університету імені Івана Франка, (12), 20–22.

Глухенька, О. (2014). Формування культури писемного мовлення майбутнього вчителя початкових класів. Студентський вісник ТДПУ ім. В. Гнатюка. Тернопіль, (3), 19–27.

Гнедко, Н. (2014). Дидактичні основи використання засобів віртуальної наочності на уроках української мови та літератури. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, (8), 115–120.

Гребьонкіна, С. (2020). Теоретичні засади розвивального матеріалу на уроках української мови та читання. Інновації у роботі вчителя початкових класів: виклики і реалії НУШ: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 14 квітня 2020 р.). Львів: Центр прогресивної освіти «Генезум», 104–106.

Закон України «Про освіту» від 16.07.2019 № 10-р/2019. (зі змінами від 02.11.2021 р. № 1838-IX). URL: http://ru.osvita.ua/legislation/law/2231/

Луців, С. (2015). Мультимедійні засоби навчання як чинник розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на уроках української мови. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Миколаїв, (4), 107–110.

Ляшецька, О. (2021). Теоретико-практичні основи формування комунікативної компетентності учнів початкових класів засобами ситуаційних завдань на уроках української мови. Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку: матер. Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (Рівне, 12 травня 2021 р.). Рівне: РДГУ, 22–26.

Чупріна, О. (2018). Методи розвитку зв’язного мовлення на уроках української мови в початковій школі. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологія, 2 (8), 170–173.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-03