ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

  • Світлана Помирча
  • Алла Семіряжко

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.2(104)2023.292314

Анотація

У статті наголошено, що вагомого значення в сучасній освіті набуває початкова ланка, яка закладає фундамент загальноосвітньої підготовки учнівської молоді та регульована Концепцією НУШ, передбачає формування всебічно розвиненої, соціально адаптованої, креативно мислячої особистості здатної до активної самореалізації у будь-якому виді діяльності. Зазначено, що розвиток творчості, креативного мислення особистості здійснюється тим ефективніше, чим раніше починається цей процес. Наголошено, що одним з актуальних засобів розвитку креативного мислення на уроках української мови в початковій школі є творчі завдання. Розглянуто систему творчих завдань із розвитку креативного мислення учнівської молоді, їхні рівні складності та наведено приклади завдань, що запроваджувалися на уроках української мови. Зауважено, що творчі завдання формують найголовніше: потребу в самовираженні, співпереживанні, почуття слова, вміння переносити та пов’язувати знання з різних галузей, розмірковувати над різними фактами та явищами. Звернуто увагу, що важливим структурним компонентом системи роботи з розвитку креативного мислення учнів є уроки літератури, побудовані на основі технології педагогічних майстерень. Під час цих уроків через читання та письмо забезпечується розвиток таких якостей особистості, як суб’єктність, рефлективність, критичність мислення, креативність. Розкрито цілі, завдання та алгоритм (має два етапи та будується за певним планом) побудови педагогічної майстерні. Констатовано, що уроки української мови містять потенціал для розвитку креативного мислення у дітей молодшого шкільного віку. За допомогою творчої діяльності в дітей формується алгоритм дій у вираженні своєї ідеї – уміння діяти не за шаблоном, розвиток основних психічних процесів, задоволення потреби в продуктивній творчій та креативній діяльності, активно проявляється творчий потенціал, відбувається вдосконалення технічних умінь і навичок, розвиток здібностей застосовувати різні засоби виразності креативності.

Посилання

Качак, Т. (2021). Креативність учителя й учнів у процесі реалізації змісту й завдань літературної освіти у початковій школі. Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : зб. матер. V Міжнар.наук.-практ. Інтернет-конф. (Вінниця, 22-23 квітня 2021 р.). Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля, (10), 190–194.

Костюк, Л., Барнич, О. & Мамчич О. (2022). Креативність та критичне мислення як елементи навичок технології «4К» на уроках української мови в НУШ. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ: Вид-ий дім «Гельветика», (86), 113–118.

Маріна, Б. (2019). Методичні аспекти використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови у початковій школі. Молодий вчений, 9 (73), 355–358.

Павлик, О., Соколова, Н. (2022). Практика використання онлайн-застосунків на уроках української мови в початковій школі. Proceedings of I International Scientific and Practical Conference “Scientific progress: innovations, achievements and prospects» (Munich, 9-11 October 2022). MDPC Publishing, Munich, Germany, 247–249.

Пономарьова, К. (2015). Нестандартні форми організації навчання української мови в початкових класах. Початкова школа, (12), 1–5.

Сисоєва, С. (2006). Основи педагогічної творчості: підручник. Київ: Міленіум.

Сич, М. (2020). Використання вправ з Lego на уроках української мови в початковій школі. Наука. Освіта. Молодь: матер. XIII Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 22 квітня 2020 р.) / за ред. О. І. Безлюдного. Умань: Візаві, 215–218.

Ткачук, М. (2021). Використання ігрових завдань у розвитку креативного мислення молодших школярів. Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: зб. матер. V Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Вінниця, 22-23 квітня 2021 р.). Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля, (10), 414–418.

Явоненко, М. В. (2007). Система творчих завдань міжпредметного характеру як засіб розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів. (дис... канд. пед. наук). Чернігівський держ. педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. Чернігів, Україна.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-03