ДОСЛІДЖЕННЯ АКТУАЛЬНОГО СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ОСНОВ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ЕМОЦІЙНО-КРИТИЧНИЙ КРИТЕРІЙ

Автор(и)

  • Ірина Кузьменко

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.2(104)2023.292307

Анотація

У статті компоненти, критерії, показники  рівні сформованості  основ критичного мислення дітей старшого дошкільного віку розглянуто як критеріально-діагностичний інструментарій організації констатувального етапу дослідження, як особливу форму організації індивідуального  ментального досвіду, в якій відображено індивідуальні інтелектуальні ресурси дитини, що виявляються в характері, специфіці відтворення дійсності в свідомості дитини, логічних операціях, видах, формах, якостях  критичного мислення. Особливості сформованості критичного мислення визначено за допомогою усвідомлення компонентної структури презентованого явища, критеріїв, показників та ознак. Емоційний  компонент сформованості основ критичного мислення дітей старшого дошкільного віку характеризує емоційний стан, емоційні реакції дитини під час мисленнєвої діяльності, готовність приймати чужі точки зору та оцінювати їх. Емоційно-критичний критерій сформованості основ критичного мислення дітей старшого дошкільного віку відображає емоційний  компонент сформованості основ критичного мислення дітей старшого дошкільного віку та характеризується такими показниками: емоційний стан під час виконання проблемних завдань, емоційна реакція на зауваження, помилки, на неуспішне виконання завдання; вміння з гумором ставитися до труднощів; вміння формулювати власне ставлення до ситуації; здатність дитини уявити емоційне задоволення від конкретного процесу діяльності. Результати діагностики актуального стану сформованості основ критичного мислення дітей старшого дошкільного віку на констатувальному етапі дослідження за емоціно-критичним критерієм засвідчили  середній та низький рівень його сформованості, що свідчить про необхідність розроблення та впровадження ментально-мисленнєвого методичного комплексу формування основ критичного мислення дітей старшого дошкільного віку у різних видах діяльності, оптимізації та знаходження дієвого інструменту формування основ критичного мислення дітей старшого дошкільного віку.

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти (2021). Нова редакція та поради для організації освітнього процесу. URL: https://ezavdnz.mcfr.ua/868347

Бех, І.Д. (2018). Програма «Нова українська школа» у поступі до цінностей: Київ.

Богуш, А. М. (2018). Педагогічні виміри Василя Сухомлинського в сучасному освітньому просторі : монографія. Кам’янець-Подільський : «Друкарня «Рута».

Гріньова, О. М., Терещенко, Л.А. (2015). Дитяча психодіагностика: навчально-методичний посібник. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД».

Іщенко, Л. В., Підлипняк, І. Ю. (2021). Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку засобами ейдетики https://doi.org/10.30525/978-9934-26-198-5-7

Піроженко, Т .О. (2018). Прийняття дитиною цінностей: посібник. Київ: Видавничий Дім «Слово».

Пометун, О. (2018). Критичне мислення як педагогічний феномен. Український педагогічний журнал. (2), 89-98

Lipman, M. (1988). Critical thinking: What can it be? Educational Leadership. Vol. (46)1. P. 38–44.

Lipman, M. (1991). Thinking in education. Cambridge: Cambridge university press, 188 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-03