ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ УМІНЬ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБОМ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ: МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД

Автор(и)

  • Галина Шелепко

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.2(104)2023.292303

Анотація

В статті з’ясовано сутність поняття методичного супроводу як цілеспрямованої системної співпраці, освітньої підтримки, взаємодопомоги вихователя-методиста та педагогів закладу дошкільної освіти з метою вирішення оптимального шляху забезпечення формування основ дизайнерських умінь у дітей шести років засобом ландшафтного дизайну та самовдосконалення мистецької дизайн-освіченості. Запропоновано етапи проведення методичних форм діяльності вихователя-методиста з педагогами приватного закладу «Мандаринка» щодо формування основ дизайнерських умінь у дітей передшкільного віку засобом ландшафтного дизайну: орієнтовно-адаптивний, діяльнісно-поведінковий та діяльнісно-творчий з врахуванням взаємодії: вихователь-методист-педагоги. Етапи методичного супроводу передбачають орієнтацію на дидактичні принципи: системності, суб’єктивності, свідомості, доступності доцільності, інтегрованості тощо. Перший, орієнтовно-адаптивний етап дослідження спрямовувався на позитивне спілкування вихователя-методиста з педагогами. Другий, діяльнісно-поведінковий етап дослідження орієнтувався на поглиблення уявлення педагогів щодо проблеми дослідження. Третій, діяльнісно-творчий етап дослідження спрямований на творче самовираження педагогів у дизайнерській діяльності закладу дошкільної освіти та удосконалення власних художньо-конструкторських умінь. До кожного етапу методичного супроводу дібрано форми методичної роботи (семінар, семінар-практикум, методичний ринок, тренінг в інтеграції із педагогічною виставкою, творча майстерня, ділова гра) за шістьма темами зі стислим результатом. Представлено інформацію до проведеного семінару із здійсненим ретроспективним аналізом становлення та розвитку формування основ художньо-конструкторських умінь, ландшафтного дизайну, методичного супроводу. Наведено результат тестування усвідомленості педагогами приватного закладу дошкільної освіти «Мандаринка» поняття «формування основ дизайнерських умінь у старшого дошкільного віку» до впровадження етапів методичного супроводу (33%) та після (67%), що показує ефективність використаних етапів методичного супроводу.

Посилання

Гевко О. (2019). Педагогічні умови формування творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку. Молодь і ринок. №12 (179). С.95-100.

Глибовець В. Л., Костюк А. В. (2013). Роль ландшафтного дизайну у розвитку сучасного міста (на прикладі міста Києва). Економічна та соціальна географія. № 2 (67). С.223-232.

Жерносек І. П. (2000). Науково-методична робота в навчальних закладах системи загальної середньої освіти: Монографія. Київ. 124 с.

Коваленко О. В. (2021). Діагностування педагогів як основної засади методичного супроводу організації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. 2021. № 36 (2). С. 77–83.

Котелянець Ю. (2020). Формування творчого конструювання дітей старшого дошкільного віку. Наукові записки. Педагогічні науки. №.185. С.112-117.

Літіченко О. Д., Шинкар Т. Ю. (2020). Методичний супровід здійснення трудового виховання дітей дошкільного віку: історичний аспект. International periodic scientific journal. № 5 (13). URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/ 32984/1/O_Litichenko_T_Shynkar__MSZTVDDVIA_2020.pdf

Матвієнко С. І. (2016). Художня праця та основи дизайну: навчальний посібник. Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя. 201 с.

Соцька О. П. (2022). Морально-етичні виміри професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Психолого-педагогічний супровід підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти: зб. наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти», присвяченої 205-річчю Університету Ушинського, (6 червня 2022 р.) / [редкол.: А.М. Богуш, Л.І. Березовська, Ю.А. Руденко]. Одеса: ФОП Бондаренко М.О. С. 97-101.

Шабельник С.О. (2012). Витоки дизайнерської освіти. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. № 37. С. 101-105.

Шелепко Г. В. (2023). Анкета для вихователів закладів дошкільної освіти. 2023. URL: https://docs.google.com/forms/d/145-CubZ5R3EHgorba93-soF1rdknhU7 GMXyZRo0uIxk/edit

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-03