НАВЧАННЯ ВЧИТЕЛІВ В КОНТЕКСТІ НЕДИСКРИМІНАЦІЙНОГО ПІДХОДУ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

Автор(и)

  • Ганна Єфімцева

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.2(104)2023.292298

Анотація

У статті висвітлено проблематику навчання вчителів в рамках впровадження недискримінаційного підходу в освіті. Зазначено важливість такого навчання, зокрема спираючись на результати дослідження, проведеного ГО «ЕдКемп Україна» в 2023 році. Проаналізовано наявні можливості підвищення кваліфікації педагогічних працівників/-ниць та сформовано вимоги до їх створення.

Авторка статті зазначає, що освіта України зараз потребує вчителів/-ок, здатних розвивати культуру недискримінації та інклюзивності в закладах освіти, створювати умови для доступу кожного і кожної до навчання на засадах рівності. Усе це неможливо без якісного навчання вчительської спільноти, набуття нею знань та навичок з теми.

Проведений аналіз засвідчив, що сьогодні в Україні є досить багато можливостей для підвищення кваліфікації з теми недискримінаційного підходу в освіті. Однак виявлено також певні недоліки, серед яких: недостатня інклюзивність, тобто спрямованість на певні групи вчителів/-ок, наприклад, учителів/-ок початкових класів або учителів/-ок певних предметів; звужений формат, тобто фокусування на теоретичних знаннях або на окремих аспектах недискримінаційного підходу; фокус на теоретичних знаннях, тобто нехтування практичними навичками, необхідними для реалізації недискримінаційного підходу в освіті; нехтування реальними викликами, з якими стикаються вчителі/-ки в практиці; фокусування лише на деяких ланках освіти, наприклад, на загальній середній або на дошкільній освіті.

Проведений аналіз дозволив сформулювати вимоги до створення програм для навчання освітян з теми недискримінаційного підходу в освіті. Ці вимоги охоплюють: інклюзивність, тобто спрямованість на всіх вчителів/-ок, незалежно від їхнього досвіду, статі, етнічної належності, сексуальної орієнтації тощо; розширений формат, тобто поєднання теоретичних знань з практичними навичками; практична спрямованість, тобто фокусування на конкретних навичках, необхідних для реалізації недискримінаційного підходу в освіті; врахування реальних викликів, з якими стикаються вчителі/-ки на практиці; залучення вчителів/-ок до розробки та реалізації програм підвищення кваліфікації.

Реалізація цих вимог дозволить створити якісні програми підвищення кваліфікації для вчителів/-ок, які сприятимуть розвитку культури недискримінації та інклюзивності в освіті України.

Посилання

Про освіту : Закон України від 05 вер. 2017 р. № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» (2020) URL: https://imzo.gov.ua/materialy-dlia-chleniv-ekspertnykh-hrup-ta-ekspertnykh-komisiy/

Малахова О.А., Марущенко О.А., Дрожжина Т.В., Коробкіна Т.В. (2016). Теоретико-методологічні засади ґендерної експертизи підручників: [Експертиза шкільних підручників] / за заг. ред. О.М. Топузова, Н.Б. Вяткіної. Київ : Педагогічна думка, С. 48–56 URL: https://qrgo.page.link/Se8gg

Андрусик О., Дрожжина Т., Елькін О. (2021). Недискримінацийне вчителювання. Путівник для освітян. Харків. 55 с.

Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників : Постанова КМУ від 21.08.2019 р. № 800. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-п#Text

Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16 січ. 2020 р. № 463-IХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

Онлайн-курс «Жінки і чоловіки: гендер для всіх» (2020) URL: https://prometheus.org.ua/course/course-v1:IRF+101+2015_T2

Онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні» (2018) URL: https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-Studena+Inc+1/about

Онлайн-курс «Школа для всіх. Онлайн-курс про організацію інклюзивного освітнього середовища» (2023) URL: https://study.ed-era.com/uk/courses/course/409

EdWay (2023) Website URL: https://edway.in.ua/en/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-03