НАУКОВІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕАТРАЛІЗАЦІЇ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

  • Інна Хижняк
  • Юлія Сафонова

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(103)2023.284564

Анотація

У статті обґрунтовано значення театралізації як ефективного засобу особистісного розвитку учнів на уроках літературного читання. Автори зазначають, що в рамках реалізації реформи «Нова українська школа» театралізація також є нормативною вимогою до організації уроків читання в початковій школі. У Типовій освітній програмі НУШ-2 виокремлено змістову лінію «Театралізуємо», а в Типовій освітній програмі НУШ-1 для другого циклу навчання в початковій школі виділено окремий предмет «Літературне читання», у межах якого передбачена реалізація змістової лінії «Перетворюємо та інсценізуємо прочитане; створюємо власні тексти». Однак задля реалізації цього завдання вчитель початкових класів має знати наукові основи театралізації як прийому навчання. Наразі ці теоретичні відомості стосуються різних галузей наукового знання і висвітлюються в наукових колах частково.

У результаті аналізу наукових праць українських та іноземних учених автори узагальнюють  наукові засади застосування театралізації на уроках літературного читання в початковій школі. Першу групу наукових основ становлять цільові напрями театралізації: інтелектуальний розвиток здобувача початкової освіти; культурний та поліхудожній розвиток; соціально-емоційний та естетичний розвиток; удосконалення навичок командної співпраці дітей. Другим складником наукових основ є дефініції понять, пов’язаних із застосуванням прийому театралізації та їх підпорядкованість: драматизація – інсценізація – театралізація. Третій компонент наукових основ – принципи застосування театралізації на уроках читання в початковій школі: інтегративності та синкретичності; театральної орієнтованості;  систематичності й активності; кооперації (синергетична співпраця, фасилітаторство, спільна імпровізація у сценічних діях); схвальності.

Перспективними для подальших досліджень автори називають подальшого вивчення видів театральної діяльності, які можна застосовувати на уроках читання в початковій школі, форми і методи театралізації, вплив театралізації на різні якості читання, на посилення мотивації учнів до самостійного читання та ін.

Посилання

Большакова, І. (2023). Театр на уроці: практикум для початкової школи. Освіторія медіа : веб-сайт. Вилучено із https://tinyurl.com/3ctm9cmp

Михайлицька, О.С. (2019). Театралізація як дієвий творчий засіб соціалізації особистості в особистісно орієнтованому освітньому середовищі. Педагогіка партнерства як основа розвитку суб'єктів освітньої діяльності в умовах НУШ : зб. матеріалів наук.-практ. конф. 15 трав. 2019 р. Житомир : КЗ «ЖОІППО». Вилучено із https://conf.zippo.net.ua/?p=323

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи (Рішення Колегії МОН). (2016). Вилучено із https://tinyurl.com/ysna5f6t

Про затвердження Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та Комплексної програми художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах (Наказ МОН). № 151/11. (2004). Вилучено із https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ v1_11290-04#Text

Про затвердження Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Савченко О.Я. 3–4 клас (Наказ Міністерства освіти і науки України). № 743-22. (2022). Вилучено із https://tinyurl.com/5e7nvyjz

Про затвердження Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Шияна Р. Б. 1–2 клас: (Наказ Міністерства освіти і науки України). № 743-22. (2022). Вилучено із https://tinyurl.com/54t4bm5a

Тандеряк, О.М. (2019). Театралізована діяльність дошкільників. Чемерівці.

Турчин, Т.М. (2021). Театральне мистецтво в практиці сучасної початкової школи. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. № 2. С. 57–63. Вилучено із http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/ 123456789/2163/1/9.pdf

Baek, O. & Byun, J.A. (2022). Study on the Effective Cooperative Class of Korean language and Theater to Improve Self-Expression in Lower Grades of Elementary School. Soonchunhyang Journal of Humanities and Sciences. Vol. 41. No. 3. P. 139–167. https://doi.org/10.35222/IHSU.2022.41.3.139

González, Yu. (2022). Puppet theater: an alternative for the formation of communicative competence. Varona [online]. No. 75, e1735. Вилучено із http://revistas.ucpejv.edu.cu/compendioVar/private/No75/RVNo75_A02.html

Iuga, F. & Turda, S. (2022). The Impact of Puppet Theatre Among Preschoolers Socio-Emotional Abilities Development. Educatia 21 Journal, (22) 08. 10.24193/ed21.2022.22.08

Kamal, N. E. (2023). Children’s Theatre and Achieving Educational Goals in Schools. Journal of Raparin University. 10 (1). 663–687. https://doi.org/10.26750/ Vol(10).No(1).Paper29

Kušnírová, E. (2023). Formal and Non-Formal Education Through Theatre. Review of Artistic Education. 25(1):101-112. https://doi.org/10.2478/rae-2023-0015

Magela, A. (2022). Theater cognition and education. Revista Rascunhos – Caminhos da Pesquisa em Artes Cênicas. 10 (1):27. https://doi.org/10.14393/issn2358-3703.v10n1a2022-03

Tanner, S. J. & McCloskey, A. (2022). Improv Theater and Whiteness in Education: A Systematic Literature Review. Review of Educational Research. 93(5):00346543221076. https://doi.org/10.3102/00346543221076885

Thambu, N., Rhapor, A. & Sukadari S. (2021). Teater perbincangan dilema Moral: pendekatan transformatif dalam melaksanakan kandungan kurikulum buku teks Pendidikan Moral. Muallim Journal of Social Science and Humanities. 5(3), 1–17. https://doi.org/10.33306/mjssh/134

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-01