СТАН СФОРМОВАНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (за матеріалами кваліфікаційної роботи)

Автор(и)

  • Ірина Вікторенко
  • Ксенія Тупиця

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(103)2023.284563

Анотація

Статтю присвячено проблемі формування української національної та громадянської ідентичності в учнів початкової школи. Авторами визначено актуальність дослідження в умовах війни Росії проти України. З’ясовано, що означена проблема складає соціальне замовлення національній системі освіти на сформованість та утвердження в дітей та молоді на всіх ступенях освіти глибокого розуміння своєї належності до українського народу, до своєї Батьківщини, її історії, традицій та звичаїв, внутрішньої потреби й готовності відстоювати соборність і незалежність України на шляху прогресу та процвітання. Молодший шкільний вік є засадовим і визначальним у формуванні досліджуваного феномена.

Аналіз наукових джерел виявив вагомий внесок вітчизняних учених у розроблення теоретичних і методичних засад національно-патріотичного виховання учнів та молоді. Водночас недостатньо вивченим залишається питання формування національної та громадянської ідентичності здобувачів початкової освіти в час нових для України викликів.

Авторами описано методику визначення вихідного рівня сформованості української національної та громадянської ідентичності учнів молодшого шкільного віку через діагностування трьох складових: когнітивного, афективного (емоційно-оцінний), конативного (поведінкового) компонентів. Використано комплекс емпіричних (тестування, постановка практичних завдань) та соціологічних (анкетування, бесіди) методів. Діагностика складових української національної та громадянської ідентичності учнів показала відмінності у сформованості її компонентів: найвищий показник когнітивного і найнижчий показник конативного (поведінкового). Загальний рівень сформованості досліджуваного феномена перебуває на достатньому рівні. Отримані результати є підставою для організації і проведення формувального експерименту з метою підвищення рівнів компонентів української національної та громадянської ідентичності і відповідно її загального рівня.

Посилання

Глава держави нагородив дітей, які, попри юний вік, допомагають ЗСУ. (2022). URL: https://armyinform.com.ua/2022/08/12/glava-derzhavy-nagorodyv-ditej-yaki-popry-yunyj-vik-dopomagayut-zsu/

Державний стандарт початкової освіти. (2018). URL: https:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text

Закон України «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності». (2022). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2834-20#Text

Національна самосвідомість. Національна ідентичність. 2023. URL: http://surl.li/eibxl

Стегній, О. І. (2020). Національна ідентичність. Енциклопедія Сучасної України. Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. URL: https://esu.com.ua/article-71062

Стратегія національно-патріотичного виховання на 2020–2025 рр. (2019). URL: https://ips.ligazakon.net/document/u286_19?an=18&ed=2019_05_18

Тупиця, К. & Вікторенко, І. (2022). Актуальність проблеми формування української громадянської ідентичності в учнів початкової школи. Професіоналізм педагога в умовах освітніх новацій : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (с. 89–92). 06–07 грудня, 2022. Слов’янськ, Україна.

Яремчук, С., Дияк, В. & Тушко, К. (2023). Проблеми формування української культурної ідентичності в умовах війни. GRANІ, (26(1), 105–111. URL: https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/1851/1816

Zsarnóczaiová, Ž. Methodics of the associative experiment. (2020). Slavica Slovaca, (55(1), 69–81 (Bratislava). URL: http://www.slavu.sav.sk/casopisy/slavica/2020_1/zsarnoczaiova_2020_1.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-01