РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД АВСТРІЇ

Автор(и)

  • Олена Бескорса

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(103)2023.284526

Анотація

У статті розглянуто позитивний досвід Австрії в реалізації завдань міжкультурної освіти. Проаналізовано нормативні документи, що діють на загальноєвропейському рівні та на національному рівні в Австрії, які втілюють головне завдання міжкультурної освіти – поважати людську свободу, гідність, культурну неповторність і містять загальну заборону будь-якої дискримінації. Наголошено, що Австрія має довготривалу традицію впровадження принципу міжкультурного навчання в практику роботи закладів загальної середньої освіти. Зазначено, що рекомендації Федерального міністерства освіти, науки та досліджень Австрії щодо реалізації принципу міжкультурного навчання безпосередньо носять дидактичний та методичний характер, а саме надання переваги партнерській та груповій взаємодії під час уроків, використання дискусійних та діалогових методів навчання. Обґрунтовано також доцільність використання рефлексивних та комунікативних методів навчання. Зазначено, що принцип міжкультурного навчання відображено в навчальному контенті, основною вимогою до якого є репрезентативність та відображення культурного різноманіття суспільства. Значна роль у розвитку міжкультурної освіти в Австрії надається підготовці майбутніх учителів, а саме в напрямі формування їхньої міжкультурної компетентності та фахової компетентності щодо запровадження міжкультурного навчання. Установлено, що зміни в підготовці майбутніх учителів сприяють розвитку культуро чутливого викладання (навчання). У статті надано визначення поняття «культуро чутливе викладання» на основі аналізу наукових праць G. Gay. У статті також представлено зміни, які відбуваються в підготовці менеджерів освіти та підвищенні професійної кваліфікації керівників закладів освіти у світлі розширення автономії закладів освіти та необхідності керівників нести основну відповідальність за впровадження наскрізних освітніх принципів. Зроблено висновок, що Австрія має позитивні практики реалізації основних завдань міжкультурної освіти на різних освітніх рівнях, які можуть бути успішно запроваджені для розвитку системи освіти в Україні.

Посилання

Кендзьор, П. (2017). Полікультурне виховання учнів у системі діяльності загальноосвітнього навчального закладу (теорія і методика) (дис. … д-ра пед. наук). Академія педагогічних наук України. Інститут проблем виховання. Київ, Україна.

Лєбєдєва, Я. & Рудік, О. (2010). Засади мультикультурної освіти на європейському просторі. Державне управління та місцеве самоврядування, 4, 26–37. URL: http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/5394/1/19.pdf

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. (2022). Кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні перевищила 8 млн людей: звідки й куди їхали найбільше. URL: https://minre.gov.ua/2022/05/11/kilkist-vnutrishno-peremishhenyh-osib-vpo-v-ukrayini-perevyshhyla-8-mln-lyudej-zvidky-j-kudy-yihaly-najbilshe/

Міністерство закордонних справ України. (2014, 16 вересня). Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF). (n.d.). Interkulturelle Bildung. URL: https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/ schulpraxis/prinz/interkulturelle_bildung.html

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF). (2022). Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Lehrpläne – allgemeinbildende höhere Schulen. URL: https://www.ris.bka.gv.at/ GeltendeFassung.wxe7Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008568

European Commission. (2018). European Framework for Action on Cultural Heritage. URL: https://ec.europa.eu/culture/content/european-framework-action-cultural-heritage_en

European Commission. (2022, December 21). What helps displaced children from Ukraine enrol in EU schools? URL: https://education.ec.europa.eu/kk/ news/what-helps-displaced-children-from-ukraine-enrol-in-eu-schools

Gay, G. (2002). Preparing for culturally responsive teaching. Journal of Teacher Education, 53(2), 106–116.

Gogolin, I. (2016). Folgen der Migration für Bildung und Erziehung. In E. Burwitz-Melzer, G. Mehlhorn, C. Riemer, K. Bausch, & H. Krumm (Hg.), Handbuch Fremdsprachenunterricht (6th ed., pp. 60–64). Tübingen, Germany.

UNESCO. (2006). Guidelines on Intercultural Education. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000147878

Hintermann, C., Markom, C., Weinhäupl, H., & Üllen, S. (2014). Debating migration in textbooks and classrooms in Austria. Journal of Educational Media, Memory, and Society, 6(1), 79–106. DOI: https://doi.org/10.3167/jemms.2014.060105

Ogay, T. & Edelmann, D. (2016) ‘Taking culture seriously’: implications for intercultural education and training. European Journal of Teacher Education, 39(3), 388–400. DOI: https://doi.org/10.1080/02619768.2016.1157160

Peskoller, J. (2023). Unity in diversity. Exploring intercultural teaching and learning practices in secondary education and teacher training in Austria. In F. Dervin, M. Yuan, and Sude (eds.), Teaching Interculturality ‘Otherwise’ (pp. 33–54). DOI: https://doi.org/10.4324/9781003345275-4

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-01