ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК SOFT SKILLS МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЧЕРЕЗ НАПОВНЕННЯ ЗМІСТУ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ЕЛЕМЕНТАМИ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ (за матеріалами кваліфікаційної роботи)

Автор(и)

  • Олена Коркішко
  • Владислав Трещалов

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(103)2023.284345

Анотація

У статті наголошено, що з-поміж актуальних напрямів розвитку освіти виділено реалізацію принципу «навчання впродовж життя», пошук інноваційних технологій викладання навчальних дисциплін для підвищення рівня якості знань здобувачів, удосконалення hard skills (тверді, професійні навички) та soft skills (гнучкі, м’які навички) тощо. Зазначено, що soft skills навички майбутніх педагогів – це сукупність ключових компетенцій та універсальних здібностей, умінь, навичок, що допомагають здобувачам конструктивно взаємодіяти із зовнішнім середовищем та сприяють підвищенню конкурентоспроможності як під час навчання у ЗВО, так і під час працевлаштування, а отже, і побудові успішної кар’єри. Звернуто увагу, що якісному наданню знань, формуванню навичок soft skills сприятиме використання тренінгового навчання, спрямованого на комунікацію, взаємодію, командоутворення, розвиток лідерських якостей під час лекційних та практичних занять у ЗВО. Констатовано, що впровадження тренінгового навчання здійснюється через використання в освітньому процесі тренінгових технологій, вправ, ігор, завдань, форм, технік групової взаємодії тощо, що сприяють навчанню через дію, запам'ятовуванню через усвідомлення, рефлексію, формуванню умінь і навичок, самостійному пошуку знань, отриманню власного досвіду, спільній взаємодії учасників освітнього процесу, створюють умови для особистісно-професійного становлення, формування загальних і фахових компетентностей здобувачів. Зауважено, що використання елементів тренінгових технологій сприяло не лише засвоєнню знань із дисципліни (формування hard skills), а й розробленню алгоритму досягнення мети, формуванню уміння формулювати, аргументувати, виражати та відстоювати власну позицію під час прилюдного виступу та генерувати нові ідеї (креативність), працювати в команді, визначати цілі, розподіляти обов’язки та злагоджено працювати на оптимальний результат, застосовувати soft skills навички в практичних ситуаціях.

Посилання

Абрамова, О. В., Пуляк, О. В., & Терещук, А. І. (2021). Формування м’яких навичок у здобувачів освіти через застосування тренінгових технологій. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. «Серія «Педагогічні науки», 18(47). 10–28. URL: https://cutt.ly/c20Wluh

Афанасьєв, М. В., Полякова, Г. А., & Романова, Н. Ф. та ін. (2018). Тренінгове навчання в закладі вищої освіти: навч.-метод. посібник. М. В. Афанасьєва (Ред.). Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Україна.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-01