ОСОБЛИВОСТІ ГРУПОВОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ЗВО В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Світлана Саяпіна
  • Дмитро Сліпцов

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(103)2023.284338

Анотація

Доведено, що сьогодні нового змісту набувають проблеми активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів, розвитку самостійного, творчого мислення, формування мотивації, організації контролю та самоконтролю; розробки підходів до використання новітніх ІТ задля розвитку особистості здобувача, формування здатності застосовувати вміння та навички з інформатики та інформаційних технологій для розв’язання завдань незнайомого характеру; розробляти плани й проєкти для забезпечення досягнення певної мети з урахуванням усіх аспектів завдань, розв’язуються, включно з комп’ютерним і програмним забезпеченням та їх експлуатацією; розробляти, досліджувати, реалізовувати мовами програмування алгоритми розв’язання задач з інформатики. У процесі організації групової роботи здобувачів у ЗВО на початкових етапах основні переваги використання ІТ пов’язувалися з розширеними можливостями індивідуалізації навчання. Водночас, в умовах інформатизації навчання поряд з індивідуальними та фронтальними формами доцільним є застосування групових форм. Встановлено особливості групової роботи здобувачів в умовах інформатизації навчання: під час застосування комп’ютерних телекомунікаційних та мережевих технологій безпосередні прямі контакти між членами групи є необов’язковими, спільна робота може бути організованою між віддаленими учасниками; використання ІТ дозволяє впровадити в навчання нові змістовні завдання, орієнтовані на моделювання об’єктів, явищ, процесів та їх дослідження та мають практичну значущість; під час виконання завдань в електронній формі мережеві технології дозволяють кожному члену групи мати однаковий доступ до об’єкта спільної діяльності в будь-який момент роботи; новітні ІТ підвищують інтенсивність роботи здобувачів, що дозволяє досягти завершеності роботи здобувачів у складі груп у межах одиниці навчального часу; використання ІТ сприяє розвиткові творчих здібностей кожного здобувача в умовах спільної роботи.

Посилання

Бєліков, О.В. (2022). Інтернет-технології як форма наукової взаємодії в академічних мережевих спільнотах в Україні (початок ХХІ ст.). Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / За заг. ред. доктора пед. наук, проф. С.А.Саяпіної. Краматорськ: Видавництво ЦТРІ «Друкарський дім», 2 (102). 55–63.

Буцик, І.М. (2022). Особливості організації групової навчальної діяльності студентів ЗВО в умовах змішаного навчання. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 85. 40–45.

Дрокіна, А.С. (2018). Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів початкової школи в умовах оновлення освіти. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 29. 51–56.

Прокопенко, І.В., Євдокимов, В.І. (1995). Педагогічні технології. Харків: ХДПУ, Україна.

Рекомендації щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти. МОН України. URL: http://surl.li/exep

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-01