ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЕТНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Автор(и)

  • Надія Георгян
  • Тетяна Садова
  • Наталія Бонзарева

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1002021.245410

Анотація

Стаття має науково-методичний характер та розкриває теоретичне підґрунтя та досвід роботи з проблеми формування основ етнічної культури у старших дошкільників засобами активної анімації. Проаналізовано авторські підходи до трактування поняття етнічної культури та особливості формування основ етнічної культури у дітей дошкільного віку. Визначено, що засвоєння культури етносу в дошкільному віці дає змогу розуміти народні традиції, мову, надає можливість дітям стати носіями власної національної культури. Одним із засобів розвитку етнічної культури виступає мистецтво мультиплікації, створення мультфільму дітьми як засобу організації освітнього процесу.

Акцентовано увагу на особливостях етнокультурного виховання, важливим завданням якого є формування умінь дитини орієнтуватися в етнокультурі, самостійно діяти в етнокультурному середовищі. Діти повинні набути досвіду виконання соціальних ролей, засвоїти властиву народу культуру світобачення та поведінки. Реалізація означених завдань здійснювалась завдяки використанню проектної технології «Мультмайстерня» як інтерактивної моделі освітнього процесу.

Проектна технологія «Мультмайстерня» визначається як системотворчий компонент формування особистості, як фактор інтеграції соціальних запитів і педагогічних умов. Провідними лініями збагачення освітнього процесу з формування основ етнічної культури було визначено: предметно-інформаційну збагаченість; регулятивно-моральну забезпеченість; емоційно-ціннісну, культурну спрямованість; продуктивно-творчу діяльність.

Доведено, що ефективне формування основ етнічної культури у старших дошкільників можливе за умови використання технології «Мультмайстерня». Створення мультфільму наближає дітей до нових явищ життя, особливостей буття етносу. Засвоєння культури відбувається через зміст мультфільму. Діти вживаються в різні соціальні позиції, знайомляться з особливостями взаємовідносин. Використання технології «Мультмайстерня» допомагає дитині знайти відповідь на глибинні запитання: Де я народився? Де я живу? На кого я схожий? Якою мовою розмовляю? та ін. Дошкільники здобувають первинні знання про свою етнічну приналежність, опановують соціальний досвід народу, його традиції та звичаї.

Посилання

Аромштам М. (2006) Дети смотрят мультфильмы: психолого-педагогические заметки. Практика производства мультфильмов в детском саду. Москва: Чистые пруды, 32 с.

Березюк О. (2014) Педагогічні засади формування етнокультурної компетентності особистості. Тенденції модернізації національних освітніх систем: збірник наукових праць. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 158 с.

Білик О. В., Іванчук С. А. (2017) Використання мультфільмів у навчально-виховній роботі з дітьми дошкільного віку: навчально-методичний посібник. Слов’янськ: Вид-во Б. І. Моторіна, 111 с.

Бромлей Ю. (1973) Этнос и этнография. Москва: Наука, С. 47

Маєвська Л. М. (2005) Етнокультурне виховання: погляд на проблему. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота» (8), С. 95-98.

Нікіщенко Ю. І. (2004) Поняття «етнічна культура» і «традиційна культура» в етнокультурології: Наукові записки Національний ун-т «Києво-Могилянська Академія». Теорія та історія культури. Київ, Т. 24. С. 4-12.

Русова С. (1997) Вибрані педагогічні твори: У 2 кн. Кн. 1. / за ред. С. І. Коваленко. Київ: Либідь, 272 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-03

Номер

Розділ

Статті