ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ, ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

  • Борис Беседін
  • Ірина Беседіна
  • Сергій Гайдар

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1002021.245404

Анотація

Стаття присвячена педагогічній проблемі вивчення та розробці теоретико-практичних основ активізації пізнавальної діяльності на уроках математики в старшій школі шляхом впровадження інтерактивних методів навчання. Суть застосування інтерактивних методів навчання полягає в відмові від традиційних методів взаємодії з учнями, де процес навчання не передбачає взаємодію учнів між собою підчас проведення уроку, і переходу до нових, де кожний учасник навчального процесу є її активним учасником.

Важливою проблемою в сучасній освіті залишається питання урізноманітнення навчального процесу, активізації пізнавальної діяльності учнів, розширення сфери їх інтересів. Урок математики важкий для сприймання у більшості учнів, через що знижується зацікавленість до предмету. Тому проблема активізації пізнавальної діяльності на уроках математики є однією з найактуальніших.

Пізнавальна активність учня – інтегральне утворення особистості, яке складається з мотиваційного, операційного та результативного компонентів і має свої особливості, а саме: пізнавальну потребу особистості, прояв інтелектуальної ініціативи, вихід особистості за межі даної діяльності за власним бажанням.

Важливою стороною проблеми активізації навчально-пізнавальної діяльності є, перш за все, соціальний аспект. Потяг до знань, високу пізнавальну активність і уміння самостійно працювати над собою потрібно розвивати й виховувати у школі. Успішне розв’язання цього завдання створює надійні передумови для глибокого та міцного оволодіння навчальним матеріалом, забезпечуючи умови для наступної систематичної роботи учнів над собою, практичну реалізацію ідеї неперервної освіти та самоосвіти.

Велике значення мають також психолого-педагогічні передумови розв’язання зазначеної проблеми. Оновлення змісту освіти, приведення її у відповідність до сучасних потреб особистості й суспільства потребує постійного вдосконалення процесу навчання. У системі навчальних занять широке застосування повинні знайти найбільш ефективні методи і прийоми організації навчання. Учень не буде виявляти розумової напруги, настирливості у навчанні, не зможе усвідомити і опрацювати матеріал, що вивчається, якщо не відчуває потреби у його засвоєнні. Ось чому все більшого значення набувають інтерактивні методи роботи з учнями. Новітні підходи до організації навчання роблять навчально-виховний процес різноманітним, цікавим та ефективним, а нaйкориснішим у такому навчанні є те, що матемaтика починає подобатиcя.

Посилання

Вишневська К. (2005). Імітаційно-рольове навчання як процес підвищення комунікативної культури студентів економічної вищої школи. Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. Кривий Ріг: КДПУ, Вип. 11. С. 211–216.

Вольфовська Т. (2003). Визначення рівня сформованості інтерактивних умінь особистості на етапах соціалізації. Педагогіка і психологія. № 3/4.

С. 141–148;

Гін А. (2000). Безкровна атака: Технологія проведення навчального мозкового штурму: Цікава і проста форма навчальної діяльності. Завуч (Перше вересня). № 8. С. 7–8.

Кравчина О. (2003). Активні та інтерактивні методи навчання. Київ : ЦІППО АПН України, 32 с.

Моделювання сучасного уроку математики в школі: навч.посіб. / Уклад. : Н.І.Труш, Б.Б.Беседін, Г.М.Бірюкова, Л.Г.Плесканьова. Слов’янськ, 2009. 103 с.

Пометун О., Пироженко Л., (2004). Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. Київ: Видавництво А.С.К., 192 с.

Фрейре П. (2003). Педагогіка пригноблених. Київ. 168 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-03

Номер

Розділ

Статті