ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА В СИСТЕМІ ВЗАЄМОДІЇ З ПЕДАГОГІЧНОЮ НАУКОЮ ТА ПРАКТИКОЮ ОСВІТИ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ)

Автор(и)

  • Світлана Саяпіна
  • Наталія Гарань
  • Олена Коркішко

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1002021.245386

Анотація

У статті зазначено, що внаслідок глобального характеру перетворень особливого значення набуває аналіз світового досвіду розвитку освіти, виявлення основних тенденцій і закономірностей, позитивних і негативних аспектів, форм і способів взаємозбагачення національних педагогічних культур, реалізації гуманістичних принципів освіти. У цьому контексті зростає значення порівняльно-педагогічних досліджень, порівняльної педагогіки як науки, яка на межі тисячоліть стала активно розвиватись в Україні. Констатовано, що підвищення якості викладання педагогічних дисциплін у вищій школі передбачає дослідження особливостей порівняльної педагогіки як навчальної дисципліни, що формується в системі взаємозв’язків із педагогічною наукою та практикою освіти (як функції соціуму). Доведено, що взаємозв’язок порівняльної педагогіки як навчальної дисципліни з педагогічною наукою та соціальною практикою здійснюється на рівні компонентів: аспекти аналізу наукової дисципліни йскладники соціальної практики виконують певну функцію щодо компонентів навчальної дисципліни. Зміст навчальної дисципліни визначається сукупністю теорій досліджуваної науки, традиційним і інноваційним практичним досвідом викладача, особистим досвідом здобувачів у галузі досліджуваної наукової дисципліни.

Посилання

Косолапова Л.А. (2009). Взаимодействие курсов педагогики с педагогической наукой, социальной и образовательной практикой. Педагогическое образование и наука: научно-методический журнал, № 6. С.85–88.

Лісковацька Х.М. (2012). Становлення та розвиток порівняльної педагогіки як науки в Україні (перша половина ХХ століття: автореф. дис. канд. пед. наук / Державний заклад „Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка”. Луганськ, 20 с.

Пономарьова Г.Ф., Семенова М.О. (2014). Порівняльна педагогіка: Навчальний посібник. Харків: Ексклюзив, 424 с.

Порівняльна педагогіка: методологічні орієнтири українських компаративістів: хрестоматія / Упоряд. О.І.Локшина. Київ: Педагогічна думка, 2015. 176 с.

Сбруєва А.А. (1999). Порівняльна педагогіка: навчальний посібник. Суми: СДПУ, 300 с.

Сисоєва С. (2014). Порівняльна педагогіка в контексті розвитку освітології. Освітологія. Вип. 3. С. 17–23.

Уолгутер Ш. (2015). Порівняльна педагогіка та міжнародна освіта: минуле, сьогодення, майбутній розвиток і значення цієї галузі науки. Український педагогічний журнал, № 4. С. 82–95.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-03

Номер

Розділ

Статті