DOI: https://doi.org/10.31865/2077-1827.5(97)2019.196459

ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ» У ЗВО ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НУШ

Володимир ПРОСКУНІН

Анотація


У пропонованій статті автором деталізовано зміст навчальної дисципліни «Історія соціальної роботи», розробленої для студентів 2 курсу педагогічного факультету спеціальності «Соціальна робота» (Кваліфікація: Соціальний працівник. Соціальний педагог або фахівець із соціального забезпечення). Дисципліна розглядається як складова реалізації концепції «Нової української школи» та педагогічна умова формування соціальної та громадянської компетентностей у студентів педагогічних закладів вищої освіти (далі – ЗВО). Визначено мету, завдання, значення курсу «Історія соціальної роботи», подано теми практичних занять та індивідуальних завдань.

Ключові слова


соціальна робота, соціальний працівник, соціум, соціальна та громадянська компетентність, нова українська школа.

Повний текст:

PDF