Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1(99) (2020) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» В УНІВЕРСИТЕТІ Анотація   PDF
Світлана МАКАРЕНКО
 
№ 1(99) (2020) СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З СОЦІАЛЬНО ВИКЛЮЧЕНОЮ МОЛОДДЮ Анотація   PDF
Анна САВИЦЬКА, Анна РУДЮК
 
№ 4(96) (2019) СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ Анотація   PDF
Наталія ЦЬОМА
 
№ 1(87) (2018) СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ГОТОВНІСТЬ ДО УСВІДОМЛЕНОГО БАТЬКІВСТВА (МАТЕРИНСТВА)» Анотація   PDF
Сергій КРАСІН
 
№ 6(98) (2019) СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРНО-КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПОНЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація   PDF
Олена САЛІ
 
№ 1(99) (2020) СУЧАСНІ НУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ БАЗОВИХ ПОНЯТЬ ЕКОЦЕНТРИЧНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ Анотація   PDF
Сабіна ІВАНЧУК
 
№ 5(97) (2019) СУЧАСНИЙ СТАН КУЛЬТУРНО-СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ МІГРАНТІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ (НА ПРИКЛАДІ НІМЕЧЧИНИ) Анотація   PDF
Олена ГАВРИШ
 
№ 6(98) (2019) ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ Анотація   PDF
Елліна ПАНАСЕНКО, Андрій МАКАРЕНКО, Юлія РЕЙЛЯН
 
№ 1(99) (2020) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПЕРВИННОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ Анотація   PDF
Ян КУРІННИЙ
 
№ 4(96) (2019) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ МІКРОПЕДАГОГІКИ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД) Анотація   PDF
Людмила ЧЕРКАШИНА, Тетяна ГАЙДОБА
 
№ 5(97) (2019) ТЬЮТОРСЬКИЙ СУПРОВІД ЯК РЕСУРС МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Світлана ГОЛОВКО, Ольга ГОЛОВКО, Любов МЕЛЕЩЕНКО
 
№ 4(96) (2019) УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Валерій СИПЧЕНКО, Валентина КЛИМОВА
 
№ 1(87) (2018) УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К ПРЕПОДАВАНИЮ ОСНОВ ИНФОРМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ Анотація   PDF
Денис ДЕРЕВЯНКО
 
№ 4(96) (2019) УПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАОСВІТИ У ПРОЦЕС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ АНДРАГОГІВ Анотація   PDF
Ольга СИПЧЕНКО, Ольга НАБОКА, Людмила ЧУГАЄВА
 
№ 1(87) (2018) ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФІЗИЧНОГО РЕАБІЛІТОЛОГА Анотація   PDF
Оксана БЕСПАЛОВА
 
№ 6(98) (2019) ФОРМИ, МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ Анотація   PDF
Ірина ПРОКОПЕНКО
 
№ 6(98) (2019) ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ Анотація   PDF
Світлана САЯПІНА, Ірина ДРОЗДОВА
 
№ 6(98) (2019) ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ST(R)E(A)M-ОСВІТИ Анотація   PDF
Лариса ДЗИНА
 
№ 6(98) (2019) ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕННОСТІ УЧНІВ В ПРОЦЕСІ ШКІЛЬНОЇ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ Анотація   PDF
Тамара БАКЛАШОВА, Володимир ПРОСКУНІН
 
№ 6(98) (2019) ФОРМУВАННЯ ЕВРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ Анотація   PDF
Борис БЕСЕДІН, Яна ЧЕРНЯКОВА
 
№ 1(87) (2018) ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Євген ЛОДАТКО
 
№ 5(97) (2019) ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я В СТРУКТУРІ ДІЯЛЬНОСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Григорій ГРИГОРЕНКО
 
№ 1(87) (2018) ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМОКОНТРОЛЮ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ Анотація   PDF
Олена КАБАЦЬКА
 
№ 1(99) (2020) ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Аліна СТЬОПКІНА, Інна ТРУБНИК
 
№ 1(99) (2020) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПЕДАГОГІКИ ДОШКІЛЬНОЇ» Анотація   PDF
Ірина ДАНИЛЬЧЕНКО
 
126 - 150 з 157 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>