Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1(99) (2020) ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ Анотація   PDF
Світлана СЕДАШЕВА, Ярослав СЕДАШЕВ
 
№ 1(87) (2018) ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ГІПЕРТОНІЇ У ВІТЧИЗНЯНИХ ХВОРИХ (НА МАТЕРІАЛІ ВИЩОЇ ШКОЛИ) Анотація   PDF
Олена ЄГОРОВА, Тетяна АСЛАНЯН
 
№ 5(97) (2019) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Інна ХИЖНЯК
 
№ 1(99) (2020) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ІНТЕРЕСУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ Анотація   PDF
Тетяна МАРЄЄВА
 
№ 1(87) (2018) РІВНЕВИЙ АНАЛІЗ СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Цзюнь ЯН
 
№ 1(99) (2020) РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІЗ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ МОЛОДІ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Ярослав СПІВАК, Людмила СПІВАК, Ольга ІВКОВА
 
№ 6(98) (2019) РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ В СУЧАСНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ Анотація   PDF
Світлана САЯПІНА, Інеса КРИВОШАПКО
 
№ 5(97) (2019) РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПІДХОДУ У ЗМІСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗВО Анотація   PDF
Міхаіл ДРУГОВ
 
№ 1(87) (2018) РОЗВИТОК ГЛОБАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБАМИ КОМПʼЮТЕРНИХ ІГОР Анотація   PDF
Петро ЛЕЩЕНКО
 
№ 1(99) (2020) РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ЗАСОБАМИ ТРЕНІНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Софія БЕРЕЗКА, Аліна КУЗНЕЦОВА
 
№ 1(87) (2018) РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ВИЗНАЧАЄ ВИБІР ПРОФЕСІЇ Анотація   PDF
Світлана МАЛАЗОНІЯ
 
№ 1(87) (2018) РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ В СИСТЕМІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА КОЛЕДЖУ Анотація   PDF
Микола Носко, Людмила Долінська
 
№ 4(96) (2019) РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ З ХІМІЇ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СТОРІТЕЛІНГ Анотація   PDF
Ліана КОРНІЄНКО
 
№ 1(99) (2020) РОЗВИТОК ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ НАВЧАННЯ ЕЛЕМЕНТАМ ДИЗАЙНУ У КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДИТИНСТВА Анотація   PDF
Людмила ОДЕРІЙ, Анатолій РОЗДИМАХА
 
№ 6(98) (2019) РОЛЬ КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Анотація   PDF
Михайло КАРЕЛІН, Марина НОРЕНКО
 
№ 1(87) (2018) РОЛЬ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНИХ ЗАВДАНЬ З МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ В КУРСІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ АГРАРНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ Анотація   PDF
Наталія БОРОЗЕНЕЦЬ
 
№ 6(98) (2019) РОЛЬ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ В ПОДОЛАННІ ТРИВОЖНОСТІ У ДІВЧАТ ТА ЮНАКІВ, СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИШІВ Анотація   PDF
Олена ЄГОРОВА, Тетяна АСЛАНЯН
 
№ 4(96) (2019) САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Олена КОРКІШКО, Ярослава ЗАВЕРУХА
 
№ 6(98) (2019) СВІТОГЛЯДНИЙ ІМПЕРАТИВ ІЄРОНІМА БОСХА В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВА ТА СЬОГОДЕННЯ Анотація   PDF
Володимир ФЕДЬ
 
№ 1(99) (2020) СИСТЕМА ВПРАВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ВМІННЯ СКЛАДАТИ РОЗПОВІДІ-РОЗДУМИ Анотація   PDF
Алла ОМЕЛЯНЕНКО
 
№ 1(87) (2018) СИСТЕМА ДИЗАЙН-ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАСАДАХ ЕТНОДИЗАЙНУ Анотація   PDF
Світлана КУЧЕР
 
№ 1(99) (2020) СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Анотація   PDF
Раиса ЧУМИЧЕВА
 
№ 1(99) (2020) СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ Й СУПРОВІД ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, В УКРАЇНІ (1990-ТІ РР.) Анотація   PDF
Світлана ЛУПАРЕНКО, Оксана ГРЕСЬ
 
№ 6(98) (2019) СОЦІОКУЛЬТУРНІ КОНСТАНТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТ.) Анотація   PDF
Олена ЧЕРЕДНИК, Юлія РУДЕНСЬКА
 
№ 4(96) (2019) СТАН ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ Анотація   PDF
Денис ЗАВГОРОДНІЙ
 
101 - 125 з 157 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>