Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4(96) (2019) НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ – НОВОГО СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ! Анотація   PDF
Інесса СЕРГЄЄВА, Руслан ЦИГАНОК
 
№ 5(97) (2019) ОМЕЛЬЧЕНКО Світлана Олександрівна Анотація   PDF
фото ректора Омеьченко С.О.
 
№ 1(99) (2020) ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Людмила ЗАГОРОДНЯ
 
№ 1(87) (2018) ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація   PDF
Євген ПЛІСКО
 
№ 4(96) (2019) ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЗВО ЯК ЧИННИК ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ Анотація   PDF
Світлана САЯПІНА, Марина ТИМОШЕНКО
 
№ 1(87) (2018) ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗВИТКУ ВОКАЛЬНОГО СЛУХУ ПІДЛІТКІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
Цзін ЛЮ
 
№ 5(97) (2019) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У СКЛАДНИЙ ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
Катерина ГОРДЄЄВА
 
№ 1(99) (2020) ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В ЗАКЛАДАХ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ НА ШЛЯХУ ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЇ Анотація   PDF
Світлана КУРІННА, Ян КУРІННИЙ
 
№ 1(99) (2020) ОСОБЛИВОСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СИТУАЦІЇ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ Анотація   PDF
Ганна БІЛИЧЕНКО
 
№ 5(97) (2019) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗАСОБАМИ ПОЗААУДИТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF
Любов ГОНЧАР
 
№ 5(97) (2019) ПІДГОТОВКА КЕРІВНИХ КАДРІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДО УПРАВЛІННЯ НОВОЮ УКРАЇНСЬКОЮ ШКОЛОЮ Анотація   PDF
Тетяна КОЛГАН
 
№ 1(99) (2020) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» Анотація   PDF
Наталія БОНДАРЕНКО
 
№ 6(98) (2019) ПІДХОДИ ДО КОМПОНУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «МУЗИКА» ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ (БАЗОВОЇ ) ОСВІТИ ФІНЛЯНДІЇ Анотація   PDF
Людмила ЗЕЛЕНСЬКА
 
№ 6(98) (2019) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ Анотація   PDF
Вікторія ДЬОМІНА, Валентина СНІЦАР, Ніна НІКОЛЬСЬКА
 
№ 1(99) (2020) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ЧАС І ПРОСТІР У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ТВОРІВ ЖИВОПИСУ Анотація   PDF
Ольга ДРОНОВА
 
№ 1(87) (2018) ПЕДАГОГІЧНА ФАСИЛІТАЦІЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНИХ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Світлана Омельченко, Тетяна Шулик
 
№ 1(99) (2020) ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ Анотація   PDF
Маргарита ГОЛОВКО, Олена МІХЄЄВА
 
№ 1(99) (2020) ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД У СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Любов КРАЙНОВА
 
№ 4(96) (2019) ПЕРЕДУМОВИ ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ІДЕЇ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДІ В КИТАЇ Анотація   PDF
Цзінсюй ДУ
 
№ 4(96) (2019) ПОЗАКЛАСНА РОБОТА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ДІЯЛЬНІСНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Вікторія БОНДАР
 
№ 1(87) (2018) ПРО ВИКОРИСТАННЯ ВЧИТЕЛЯМИ МАТЕМАТИКИ ЗАСОБІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Олена СЕМЕНІХІНА, Наталія БІЛОШАПКА
 
№ 1(99) (2020) ПРОБЛЕМА ДЕВІАНТНОЇ ТА ДЕЛІНКВЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ У НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF
Елліна ПАНАСЕНКО, Андрій МАКАРЕНКО, Римма СТРИЖАК
 
№ 5(97) (2019) ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ Анотація   PDF
Ольга НАБОКА
 
№ 6(98) (2019) ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ Анотація   PDF
Вікторія КОНТИМИРОВА
 
№ 1(99) (2020) ПРОФЕСІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ Анотація   PDF
Оксана АЛЄКО, Ганна ГРОМАК
 
76 - 100 з 157 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>