Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1(87) (2018) ЗМІСТОВНО-ІНТЕГРАЦІЙНИЙ НАПРЯМОК ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
Кань ВАН
 
№ 4(96) (2019) КЕРІВНІ ПІДХОДИ І ПРИНЦИПИ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОЗДОРОВЧО-СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Петро РИБАЛКО
 
№ 6(98) (2019) КОМПЕТЕНТНІСНО-ЦІННІСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОМЕРЕЖНОГО БАЗІСУ Анотація   PDF
Людмила КОШЕВА, Сергій КОВАЛЕВСЬКИЙ, Олена КОВАЛЕВСЬКА
 
№ 1(87) (2018) КОМПЕТЕТНІСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНИХ КЕРІВНИКІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Наталія ЧЕРНЕНКО
 
№ 1(99) (2020) КОМПОНЕНТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ Анотація   PDF
Ольга ЛЯННА, Олена СУЩЕНКО
 
№ 5(97) (2019) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ В ІНСТИТУТАХ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Оксана СТУПАК
 
№ 5(97) (2019) КРИТЕРІЇ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ Анотація   PDF
Тетяна ВОРОНЕНКОВА
 
№ 5(97) (2019) МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ У ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИШУ: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Олена ЯБУРОВА
 
№ 4(96) (2019) МАТЕМАТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Ольга ЖМУРЕНКО
 
№ 6(98) (2019) МЕДІАОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ Анотація   PDF
Ольга СИПЧЕНКО, Наталя КИЗЬ
 
№ 5(97) (2019) МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ІНТЕРНАТНИХ УСТАНОВ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Лідія НАРІЖНА
 
№ 4(96) (2019) МЕТОДИ, ФОРМИ, ЗАСОБИ ФОРМУВАНННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ КИТАЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ Анотація   PDF
Ювень ЧЖАН
 
№ 6(98) (2019) МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНИМ ДИСЦИПЛІНАМ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ FLIPPED CLASSROOM Анотація   PDF
Наталія КАЙДАН, Зоя ПАЩЕНКО, Віра ГЛАЗОВА
 
№ 1(87) (2018) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ У ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
Володимир МАЛИХІН
 
№ 6(98) (2019) МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОНЦЕПТ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Інна ХАРЧЕНКО
 
№ 1(87) (2018) МОВНЕ ЗНИЖЕННЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН Анотація   PDF
Валерій МАСЛОВ
 
№ 1(87) (2018) МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ КОМПЮТЕРНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Дмитро БЕЗУГЛИЙ
 
№ 1(99) (2020) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Інна ХАРЧЕНКО
 
№ 1(99) (2020) МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ Анотація   PDF
Юлія КАХІАНІ
 
№ 1(87) (2018) НАВЧАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ XXI СТОЛІТТЯ: «STEM-ОСВІТА» Анотація   PDF
Борис БЕСЕДІН, Олексій СМОЛЯКОВ
 
№ 1(99) (2020) НАВЧАННЯ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ: СУЧАСНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИКЛИКИ Анотація   PDF
Тетяна КУЦЕНКО
 
№ 6(98) (2019) НАУКОВИЙ ГУРТОК У СИСТЕМІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Олена КОРКІШКО, Ірина БАРИСЕВИЧ
 
№ 6(98) (2019) НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Олена КУЗЬМІНА, Тетяна ВЕРЕЩАГА
 
№ 5(97) (2019) НЕФОРМАЛЬНІ РУХИ МОЛОДІ У ЇХ СОЦІАЛЬНІЙ ДИНАМІЦІ Анотація   PDF
Євген РОЗДИМАХА
 
№ 5(97) (2019) НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ЯК ВЕКТОР ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Ярослав СПІВАК
 
51 - 75 з 157 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>