Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 6(98) (2019) COMMUNICATIVE COMPETENCE OF A SPECIALIST IN SOCIAL WORK Анотація   PDF
Viktoriia DOMINA, Maxim ROGANOV, Daryna SHUBA
 
№ 6(98) (2019) CRITERION-LEVEL BASIS OF STUDYING SOCIALIZATION OF STUDENT YOUTH BY MEANS OF FOLK ART Анотація   PDF
Viktoriia MUKHINA
 
№ 5(97) (2019) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація   PDF
Наталія НІКІТІНА, Ірина РЕШЕТОВА
 
№ 4(96) (2019) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ Анотація   PDF
Юрій БАНІТ
 
№ 1(87) (2018) ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ З ХІМІЇ ТА МАТЕМАТИКИ В СУЧАСНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF
Валерій СИПЧЕНКО, Станіслав БУРЧАК, Ліана БУРЧАК
 
№ 1(99) (2020) ІНТЕГРОВАНІ МУЗИЧНО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАНЯТТЯ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Катерина ЩЕРБАКОВА, Лілія МАКАРЕНКО
 
№ 1(99) (2020) ІНТЕРАКТИВНІСТЬ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Анотація   PDF
Надія ГЕОРГЯН, Тетяна САДОВА
 
№ 6(98) (2019) ІНТЕРНАЛЬНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПЕРЕДУМОВА ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ Анотація   PDF
Наталія МАЛІЙ
 
№ 4(96) (2019) ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Анотація   PDF
Ігор МЕЛЬНИК
 
№ 4(96) (2019) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР СУЧАСНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Яна ТОПОЛЬНИК
 
№ 4(96) (2019) ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ АНДРАГОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ Анотація   PDF
Наталія ГАРАНЬ, Інна ПІНЬКЕВИЧ
 
№ 4(96) (2019) ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ: СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ Анотація   PDF
Елліна ПАНАСЕНКО, Владислав КУЧКОВ
 
№ 1(87) (2018) АКТУАЛЬНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ Анотація   PDF
Юлія НІКІТСЬКА
 
№ 6(98) (2019) АНАЛІЗ ПЛАТФОРМ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З АГРОІНЖЕНЕРІЇ Анотація   PDF
Наталія ДОЦЕНКО
 
№ 1(87) (2018) АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
Сергій ХАРЧЕНКО
 
№ 5(97) (2019) ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ» У ЗВО ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НУШ Анотація   PDF
Володимир ПРОСКУНІН
 
№ 1(87) (2018) ВИКOРИСТАННЯ МEРEЖНИХ ТEХНOЛOГІЙ ВІДКРИТИХ СИСТEМ У НАВЧАННІ ЗА ДOПOМOГOЮ ПРOГРАМНИХ ЗАСOБІВ З ТEСТУВАННЯ «АЙРEН» ТА «MOODLE» Анотація   PDF
Сeргій ЗАГРEБEЛЬНИЙ, Oлeксандр КOСТІКOВ
 
№ 4(96) (2019) ВИКОРИCТАННЯ IНФОРМАЦIЙНО-КОМУНIКАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ ПІД ЧАС ПIДГОТОВКИ CТУДЕНТIВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ У КОНТЕКCТI НОВОЇ УКРАЇНCЬКОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Сергій ФАТАЛЬЧУК, Андрій БЕCПАЛИЙ
 
№ 1(99) (2020) ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ (НА ПРИКЛАДІ КУРСУ «ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ ОСВІТИ») Анотація   PDF
Олена КОРКІШКО, Ірина БАЛЄНКОВА
 
№ 4(96) (2019) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ФАСИЛІТАЦІЇ У СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ТРЕНІНГУ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ Анотація   PDF
Софія БЕРЕЗКА
 
№ 1(99) (2020) ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТФІЛЬМІВ У ПРОЦЕСІ РАННЬОЇ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ Анотація   PDF
Олена ГНІЗДІЛОВА, Юлія ЛУКАШОВА
 
№ 1(87) (2018) ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ Анотація   PDF
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
 
№ 4(96) (2019) ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ Анотація   PDF
Вимоги до статей
 
№ 6(98) (2019) ВПЛИВ СПЕЦИФІКИ РЕГІОНАЛЬНОГО ВАРІАНТУ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ НА ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ Анотація   PDF
Наталія ШАЛАШНА, Володимир ПРОСКУНІН
 
№ 1(87) (2018) ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО КОМП’ЮТЕРНОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація   PDF
Яна АНДРЮЩЕНКО
 
1 - 25 з 157 результатів 1 2 3 4 5 6 7 > >>