Інформація про автора

БЕCПАЛИЙ, Андрій, магicтрант кафедри педагогiки вищої школи ДВНЗ «Донбаcький державний педагогiчний унiверcитет» вул. генерала Батюка, 19, м. Слов’янськ, 84116, Україна, Україна

  • № 4(96) (2019) - Статті
    ВИКОРИCТАННЯ IНФОРМАЦIЙНО-КОМУНIКАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ ПІД ЧАС ПIДГОТОВКИ CТУДЕНТIВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ У КОНТЕКCТI НОВОЇ УКРАЇНCЬКОЇ ШКОЛИ
    Анотація  PDF