DOI: https://doi.org/10.31865/2077-1827.4(96)2019.196211

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Вимоги до статей

Анотація


Збірник наукових праць “Гуманізація навчально-виховного процесу” є фаховим виданням iз педагогічних наук (Затверджено Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 30.06.2015 р.). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 21279-11079ПР, видано 26.03.2015 р. Державною реєстраційною службою України.
Фахове друковане періодичне видання зареєстровано в базі даних Міжнародного Центру ISSN в Парижі, йому присвоєно ISSN 2077-1827.
Періодичність видання – 6 разів на рік: лютий, квітень, червень, вересень, жовтень, грудень.
Містить наступні розділи: ВИЩА ШКОЛА; ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ; ЗАГАЛЬНА ШКОЛА; ПОЧАТКОВА ШКОЛА; ВИХОВАННЯ; ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ; ПСИХОЛОГІЯ; СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА; ДЕФЕКТОЛОГІЯ.


Повний текст:

PDF