Історія журналу

Історія започаткування збірника наукових праць «Гуманізація навчально-виховного процесу» розпочинається з вересня 1996 р., коли було прийнято рішення та надана можливість педагогічній спільноті України та зарубіжжя друкувати праці за результатами проведення науково-дослідних робіт. Кроком у здійсненні цієї задачі було видання першого випуску 02.10.96 р. тиражем 500 примірників.
До редколегії увійшли:
Легенький Г.І. – доктор педагогічних наук, професор (відповідальний редактор);
Внукова І.П. – кандидат педагогічних наук, доцент (заступник відповідального редактора);
Капацина В.І. – кандидат педагогічних наук, доцент;
Сипченко В.І. – кандидат педагогічних наук, доцент.
Рецензенти:
Харченко С.Я. – доктор педагогічних наук, професор Луганського педінституту;
Перепелиця В.П. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Бердянського державного педінституту.
Прикрасили перше видання наукові статті професорів: Глущенка А.Г., Леченького Г.І., Ахметзянової Л.М. (у співавторстві).
У різні роки на вимогу часу склад редколегії частково змінювався.
З другого випуску Постановою президії ВАК України № 2/7 від 11 вересня 1997 р. наукове видання затверджено фаховим із педагогічних наук, у якому можуть публікуватися результати наукових робіт на здобуття наукового степеня доктора і кандидата наук.
Збірник користується повагою і попитом серед освітян України, Азербайджану, Польщі, Болгарії та інших держав. На його сторінках друкуються відомі вчені, молоді науковці, здобувачі, педагоги освітніх закладів.
Більшість наукових праць була присвячена питанням гуманізації навчально-виховного процесу в дошкільних закладах, загальноосвітній, професійній і вищій школі, історії педагогіки з прикладних і теоретичних досліджень.
Обов’язкові примірники після виходу видання надаються до галузевих бібліотек. Електронні версії збірників представлено на сайті ДДПУ «Донбаський державний педагогічний університет» та розміщено на інтернет-версії НБУ ім. В.І. Вернадського, Наукової періодики України.
З 1996 р. по 2014 р. періодичне видання виходило регулярно 4 рази на рік, а з 2015 р. – 6. Збірник неоднарозово проходив перезатвердження Міністерством освіти і науки України (10.02.2010 р., 13.07.2015 р.).
У 30.03.2016 р. державною науковою установою «Книжкова палата України імені Івана Федорова» збірник перевірено на предмет відповідності державним стандартам.
За 23 роки існування фахового видання надруковано 98 випусків, 15 спецвипусків.
У збірнику було опубліковано матеріали наступних конференцій:
1. Міжнародна науково-практична конференція «Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі» (27–29 вересня 1999 р., м. Слов’янськ).
2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка вчителя в сучасних умовах» (3–5 листопада 2003 р., м. Слов’янськ).
3. Науково-практична конференція присвячена 10-річчю кафедри валеології СДПУ «Валеологічна культура особистості – джерело здоров’я» (19–21 жовтня 2006 р., м. Слов’янськ).
4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалізація принципу наступності дошкільної та початкової ланок у контексті суб’єктної парадигми освіти» (17–18 травня 2007 р., м. Слов’янськ).
5. XIV Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховання громадянина» (27–28 вересня 2007 р., м. Слов’янськ).
6. ІІ, IV міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Стан здоров’я: медичні і психолого-педагогічні аспекти» (12–20 квітня 2010 р., 2012 р.,Слов’янськ (Україна) – Чита (Росія)).
7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний та соціальний супровід дитини дошкільного віку» (22–23 квітня 2010 р., м. Слов’янськ);
8. V, VI, VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном» (28–29 жовтня 2010 р., 2011 р., 26–27 жовтня 2012 р., м. Горлівка).
9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми підготовки фахівців у вищій школі» (22-23 березня 2012 р.,м. Слов’янськ).
10. Всеукраїнська конференція, присвячена 55-річному ювілею факультету підготовки вчителів початкових класів, 75-річному ювілею ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» «Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні фахових компетентностей учителів початкових класів: реалії та перспективи» (12–13 листопада 2014 р., м. Слов’янськ).
11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка майбутнього вчителя в сучасних умовах» (01-02 жовтня 2014 р., Слов’янськ).
12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрямки сучасної науки і освіти» (22-24 квітня 2015 р., Слов’янськ).
13. Всеукраїнська інтернет-конференція «Підготовка вчителя в сучасних умовах» (16 квітня 2015 р., Слов’янськ).
14. Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрямки сучасної науки і освіти» (22-24 квітня 2015 р., Слов’янськ).
15. III Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний і соціальний супровід дитинства в освітньому просторі: проблеми та перспективи» (27 травня 2015 р., Слов’янськ).
16. Всеукраїнська онлайн-конференція «Актуальні проблеми педагогіки вищої школи» (18 червня 2015 р., Слов’янськ).
17. Всеукраїнська науково-практична конференція «Дитяча гра та іграшка у просторі культури» (17-18квітня 2019 р., Київ–Переявлав-Хмельницький).
На початку 2019 р., виконуючи наказ МОН України № 32 від 15.01.2018 р., було оновлено редколегію.
Статті проходять зовнішнє і внутрішнє сліпе рецензування.
Отже, фаховий збірник наукових праць із педагогічних наук «Гуманізація навчально-виховного процесу» працює над розширенням проблематики, обговоренням актуальних та гострих питань у сфері освіти в Україні, підвищенням якості публікацій, залученням до досліджень широкого кола провідних вітчизняних та зарубіжних філософів, психологів, педагогів-науковців й освітян-практиків.